Home Game Khác Hokko Life giống Animal Crossing sẽ ra mắt vào tháng tới